Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region, hustyp, upplåtelseform och ägarkategori. År 1991 - 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Byggande och bebyggelse, SCB
- -
Ja
2014-10-07
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
antal
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Flöde
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
SCB
BO0101A7
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1991 , 1992 , 1993 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

ägarkategori

allmännyttiga bostadsföretag

Med allmännyttiga bostadsföretag avses i denna redovisning aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt och som tidigare godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.

rikskooperativa företag

Ägarkategorin rikskooperativa företag som tidigare särredovisats ingår från och med 2013 i kategorin kooperativa ägare. I kategorin kooperativa ägare ingår förutom bostadsrättsföreningar även kooperativa hyresrättsföreningar.

år

2007

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

2007

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

2008

Före år 2008 redovisades studentbostadsstiftelser som allmännyttiga företag. Studentbostadsstiftelser ingår fr.o.m. 2008 i gruppen övriga enskilda ägare.

region

Storstadsområden enligt indelningen från fr.o.m. 2005-01-01.