Statistikdatabasen
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region, hustyp, upplåtelseform och ägarkategori. År 1991 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

hustyp

Totalt 2 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 3 Valda

Sök

ägarkategori

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
Storstadsområden enligt indelningen från fr.o.m. 2005-01-01.
ägarkategori
allmännyttiga bostadsföretag
Med allmännyttiga bostadsföretag avses i denna redovisning aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt och som tidigare godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.
rikskooperativa företag
Ägarkategorin rikskooperativa företag som tidigare särredovisats ingår från och med 2013 i kategorin kooperativa ägare. I kategorin kooperativa ägare ingår förutom bostadsrättsföreningar även kooperativa hyresrättsföreningar.
år
2007
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
2007
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
2008
Före år 2008 redovisades studentbostadsstiftelser som allmännyttiga företag. Studentbostadsstiftelser ingår fr.o.m. 2008 i gruppen övriga enskilda ägare.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-10-07
Kontakt
Byggande och bebyggelse, SCB
- -
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
antal
Datatyp
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Säsongsrensad
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0101A7