Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Lägenheter i nybyggda hus efter region och hustyp. Kvartal 1975K1 - 2023K2

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Byggande och bebyggelse, SCB
- -
Ja
2023-08-24
Påbörjade lägenheter i nybyggda hus:
antal
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
antal
Påbörjade lägenheter i nybyggda hus:
Flöde
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Flöde
Påbörjade lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Påbörjade lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
SCB
BO0101A4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1975K1 , 1975K2 , 1975K3 ,

Valda 1 Totalt 194

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
För påbörjandet är underskattningen det senaste kvartalet mellan 20 och 60 procent beroende på kvartal. Underskattningen är som störst för andra kvartalet.
Efter ett år är underskattningen cirka 2 procent . Färdigställandesiffrorna är underskattade i samma storleksordningar, men här är underskattningen störst i början på året.

region

Påbörjade lägenheter finns endast på kommunnivå från 1991. Siffror för riket och länen finns från 1975

tabellinnehåll: Färdigställda lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K1

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

tabellinnehåll: Färdigställda lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K2

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

tabellinnehåll: Färdigställda lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K3

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

tabellinnehåll: Färdigställda lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K4

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

tabellinnehåll: Påbörjade lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K1

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

tabellinnehåll: Påbörjade lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K2

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

tabellinnehåll: Påbörjade lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K3

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

tabellinnehåll: Påbörjade lägenheter i nybyggda hus , kvartal: 2007K4

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.