Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Färdigställda lägenheter (i specialbostäder) i nybyggda hus efter region, typ av specialbostad. År 1996 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Corr, SCB
+46 010-479 43 99
Byggande och bebyggelse, SCB
- -
Ja
2023-05-15
Färdigställda lägenheter i specialbostäder i nybyggda hus:
antal
Färdigställda lägenheter i specialbostäder i nybyggda hus:
Flöde
Färdigställda lägenheter i specialbostäder i nybyggda hus:
Nej
Färdigställda lägenheter i specialbostäder i nybyggda hus:
Nej
SCB
0000005R
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1996 , 1997 , 1998 ,

Valda 1 Totalt 27

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns