Statistikdatabasen
Färdigställda lägenheter och rumsenheter i nybyggda hus efter region och hustyp. År 1975 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

hustyp

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 45 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Specialbostäder t.ex. studentbostäder och bostäder för äldre och personer med funktionshinder ingår i kategorin flerbostadshus.
år
2007
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
2007
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
2007
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-07
Kontakt
Byggande och bebyggelse, SCB
- -
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
antal
Rumsenheter i färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
antal
Datatyp
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Flöde
Rumsenheter i färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Rumsenheter i färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Säsongsrensad
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Rumsenheter i färdigställda lägenheter i nybyggda hus:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0101A5