Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Framskrivning 2020 fruktsamhetstal efter moderns födelselandgrupp och ålder. Prognosår 2020 - 2120

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
Demografi -, SCB
+46 -
Ja
2020-04-08
Fruktsamhetstal:
antal
Fruktsamhetstal:
Flöde
Fruktsamhetstal:
Nej
Fruktsamhetstal:
Nej
SCB
000000XE
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listantotalt , Sverige , Norden exkl. Sverige ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2020 , 2021 , 2022 ,

Valda 1 Totalt 101

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns