Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Framskrivning 2012 ålderspecifika fruktsamhetstal efter moderns födelseland och ålder. Prognosår 2012 - 2110

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
Demografi -, SCB
+46 -
Ja
2012-05-22
Fruktsamhetstal:
antal
Fruktsamhetstal:
Flöde
Fruktsamhetstal:
Nej
Fruktsamhetstal:
Nej
SCB
BE0401CA
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSverige , Norden exkl. Sverige , EU exkl. Norden ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan-14 år , 15 år , 16 år ,

Valda 0 Totalt 36

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 99

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns