Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Framskrivning 2009 dödstal efter kön och ålder. Prognosår 2009 - 2110

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
Demografi -, SCB
+46 -
Örjan Hemström, SCB
+46 010-479 49 97
Ja
2009-05-13
Dödstal:
antal
Dödstal:
Flöde
Dödstal:
Nej
Dödstal:
Nej
SCB
BE0401C6
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0 år , 1 år , 2 år ,

Valda 0 Totalt 106

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 102

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Dödstal beräknas som antal avlidna i en viss ålder dividerat med medelfolkmängden under tidsperioden.
Omvandling av dödstal till dödsrisker fås genom: 1-exp(-dödstalet), för åldern 0 används 1-exp(-0,5*dödstalet).