Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Återstående medellivslängd efter alternativa antaganden, födelseregion och kön. År 2021 - 2120

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
Demografi -, SCB
+46 -
Ja
2021-04-28
Återstående medellivslängd:
antal
Återstående medellivslängd:
Flöde
Återstående medellivslängd:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
SCB
000005ML
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHuvudantagandet , Lägre dödlighet , Högre dödlighet ,

Valda 0 Totalt 7

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2021 , 2022 , 2023 ,

Valda 1 Totalt 100

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns