Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Folkmängd efter ålder, kön, födelseregion och alternativa antaganden. År 2021 - 2120

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
Demografi -, SCB
+46 -
Ja
2021-04-28
Alternativ framskrivning över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
antal
Alternativ framskrivning över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
31 december respektive år
Alternativ framskrivning över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Stock
Alternativ framskrivning över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Nej
Alternativ framskrivning över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Nej
SCB
000005N8
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHuvudresultat , Lägre dödlighet , Högre dödlighet ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2021 , 2022 , 2023 ,

Valda 1 Totalt 100

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns