Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Fruktsamhetstal efter mammans födelseregion och ålder. År 2023 - 2120

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
Demografi -, SCB
+46 -
Ja
2023-04-18
Fruktsamhetstal:
antal
Fruktsamhetstal:
Flöde
Fruktsamhetstal:
Nej
Fruktsamhetstal:
Nej
SCB
000005MY
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2023 , 2024 , 2025 ,

Valda 1 Totalt 98

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns