Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Framskrivning 2006 medellivslängd efter kön och alternativa antaganden. Prognosår 2006 - 2050

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Demografi -, SCB
- -
Ja
2006-10-13
Återstående medellivslängd:
antal
Återstående medellivslängd:
Flöde
Återstående medellivslängd:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
SCB
BE0401H2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHuvudresultat , Lägre dödlighet , Högre dödlighet ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 45

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Mer information om beräkningar, bakgrund, jämförelser mm finns i publikationen Sveriges framtida befolkning 2006-2050 som kan laddas ned som PDF-fil: http://www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=2646