Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Framskrivning 2009 antal födda, döda, invandrare, utvandrare, folkmängd, fruktsamhet efter alternativa antaganden. Prognosår 2009 - 2110

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
Demografi -, SCB
+46 -
Ja
2009-05-13
Födda:
antal
Döda:
antal
Födelseöverskott:
antal
Invandring:
antal
Utvandring:
antal
Invandringsöverskott:
antal
Folkökning:
antal
Folkmängd:
antal
Fruktsamhet:
antal
Folkmängd:
31 december respektive år
Födda:
Flöde
Döda:
Flöde
Födelseöverskott:
Flöde
Invandring:
Flöde
Utvandring:
Flöde
Invandringsöverskott:
Flöde
Folkökning:
Flöde
Folkmängd:
Stock
Fruktsamhet:
Flöde
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Invandringsöverskott:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
Fruktsamhet:
Nej
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Invandringsöverskott:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
Fruktsamhet:
Nej
SCB
BE0401C8
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHuvudresultat , Lägre dödlighet , Högre dödlighet ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 102

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns