Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Framskrivning 2018 folkmängd efter ålder, kön, födelselandgrupp och alternativa antaganden. Prognosår 2018 - 2120

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
Demografi -, SCB
- -
Ja
2018-04-26
Alternativ framskrivning över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
antal
Alternativ framskrivning över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
31 december respektive år
Alternativ framskrivning över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Stock
Alternativ framskrivning över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Nej
Alternativ framskrivning över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Nej
SCB
0000028H
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanSverige , Norden exkl. Sverige , EU exkl. Norden ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHuvudresultat , Lägre dödlighet , Högre dödlighet ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2018 , 2019 , 2020 ,

Valda 1 Totalt 103

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns