Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Framskrivning 2000 folkmängd efter ålder och kön. Prognosår 1999 - 2050

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Demografi -, SCB
- -
Ja
2000-07-06
Äldre prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
antal
Äldre prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
31 december respektive år
Äldre prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Stock
Äldre prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Nej
Äldre prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec:
Nej
SCB
BE0401A1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 1 Totalt 52

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
SCB gör normalt endast befolkningsprognoser för hela riket. På uppdrag gör SCB prognoser på regional nivå, t.ex. för kommuner. För mer information kontakta Helen Marklund, tel 019-17 69 58, e-post helen.marklund@scb.se