Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Framskrivning 2018 översikt över antal födda, döda, födelseöverskott, invandrare, utvandrare, nettomigration, folkökning samt folkmängd. Prognosår 2018 - 2120

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
Demografi -, SCB
+46 -
Ja
2018-04-26
Födda:
antal
Döda:
antal
Födelseöverskott:
antal
Invandring:
antal
Utvandring:
antal
Nettomigration:
antal
Folkökning:
antal
Folkmängd:
antal
Folkmängd:
31 december respektive år
Födda:
Flöde
Döda:
Flöde
Födelseöverskott:
Flöde
Invandring:
Flöde
Utvandring:
Flöde
Nettomigration:
Flöde
Folkökning:
Flöde
Folkmängd:
Stock
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Nettomigration:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Nettomigration:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
SCB
0000027V
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2018 , 2019 , 2020 ,

Valda 1 Totalt 103

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns