Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Framskrivning 2020 folkmängd, antalet födda, döda och flyttningar efter region, kön och ålder. Prognosår 2020 - 2070

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Alexandra Malm, SCB
+46 010-479 69 47
Demografi -, SCB
- -
Nej
2020-06-03
Folkmängd:
antal
Födda:
antal
Döda:
antal
Inrikes inflyttning:
antal
Inrikes utflyttning:
antal
Invandring:
antal
Utvandring:
antal
Folkmängd:
31 december respektive år
Folkmängd:
Stock
Födda:
Flöde
Döda:
Flöde
Inrikes inflyttning:
Flöde
Inrikes utflyttning:
Flöde
Invandring:
Flöde
Utvandring:
Flöde
Folkmängd:
Nej
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Inrikes inflyttning:
Nej
Inrikes utflyttning:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Folkmängd:
Nej
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Inrikes inflyttning:
Nej
Inrikes utflyttning:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
SCB
000004KG
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2020 , 2021 , 2022 ,

Valda 1 Totalt 51

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Den framtida befolkningens storlek och sammansättning bestäms av den senast kända årsbefolkningen och antaganden om den framtida utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och flyttmönster. Beräkningarna bygger på vad som observerats de senaste nio åren och ett antagande om att den utvecklingen fortsätter. Både små och stora strukturförändringar i samhället påverkar den framtida befolkningsutvecklingen, vilket innebär att det finns en osäkerhet förenad med framskrivningen. Notera att befolkningsframskrivningen endast ger en uppskattning av hur en framtida befolkning kan komma att se ut. Generellt gäller också att osäkerheten i framskrivningen ökar med åren.