Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Framskrivning 2021 översikt över antal födda, döda, födelseöverskott, flyttningar, flyttningsnetton, folkökning samt folkmängd efter region. Prognosår 2021 - 2070

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Alexandra Malm, SCB
+46 010-479 69 47
Demografi -, SCB
+46 -
Nej
2021-06-03
Födda:
antal
Döda:
antal
Födelseöverskott:
antal
Inrikes inflyttning:
antal
Inrikes utflyttning:
antal
Inrikes flyttningsnetto:
antal
Invandring:
antal
Utvandring:
antal
Invandringsnetto:
antal
Folkökning:
antal
Folkmängd:
antal
Folkmängd:
31 december respektive år
Födda:
Flöde
Döda:
Flöde
Födelseöverskott:
Flöde
Inrikes inflyttning:
Flöde
Inrikes utflyttning:
Flöde
Inrikes flyttningsnetto:
Flöde
Invandring:
Flöde
Utvandring:
Flöde
Invandringsnetto:
Flöde
Folkökning:
Medel
Folkmängd:
Stock
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Inrikes inflyttning:
Nej
Inrikes utflyttning:
Nej
Inrikes flyttningsnetto:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Invandringsnetto:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Inrikes inflyttning:
Nej
Inrikes utflyttning:
Nej
Inrikes flyttningsnetto:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Invandringsnetto:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
SCB
000005QJ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2021 , 2022 , 2023 ,

Valda 1 Totalt 50

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Den framtida befolkningens storlek och sammansättning bestäms av den senast kända årsbefolkningen och antaganden om den framtida utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och flyttmönster. Beräkningarna bygger på vad som observerats de senaste nio åren och ett antagande om att den utvecklingen fortsätter. Både små och stora strukturförändringar i samhället påverkar den framtida befolkningsutvecklingen, vilket innebär att det finns en osäkerhet förenad med framskrivningen. Notera att befolkningsframskrivningen endast ger en uppskattning av hur en framtida befolkning kan komma att se ut. Generellt gäller också att osäkerheten i framskrivningen ökar med åren.