Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Framskrivning 2009 antal födda efter moderns födelseland och ålder. Prognosår 2009 - 2110

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
Demografi -, SCB
+46 -
Ja
2009-05-13
Födda:
antal
Födda:
Flöde
Födda:
Nej
Födda:
Nej
SCB
BE0401B4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanSverige , Norden exkl. Sverige , EU exkl. Norden ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan-14 år , 15 år , 16 år ,

Valda 0 Totalt 36

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 102

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns