Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Översikt över antal födda, döda, födelseöverskott, invandrare, utvandrare, nettomigration, folkökning samt folkmängd. År 2023 - 2120

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
Demografi -, SCB
+46 -
Ja
2023-04-18
Födda:
antal
Döda:
antal
Födelseöverskott:
antal
Invandring:
antal
Utvandring:
antal
Nettomigration:
antal
Folkökning:
antal
Folkmängd:
antal
Folkmängd:
31 december respektive år
Födda:
Flöde
Döda:
Flöde
Födelseöverskott:
Flöde
Invandring:
Flöde
Utvandring:
Flöde
Nettomigration:
Flöde
Folkökning:
Flöde
Folkmängd:
Stock
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Nettomigration:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Nettomigration:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
SCB
0000028R
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2023 , 2024 , 2025 ,

Valda 1 Totalt 98

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns