Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Återstående medellivslängd efter födelseregion, kön och ålder. År 2023 - 2120

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Lundkvist, SCB
+46 010-479 46 78
Demografi -, SCB
+46 -
Örjan Hemström, SCB
+46 010-479 49 97
Ja
2023-04-18
Återstående livslängd:
år
Återstående livslängd:
Flöde
Återstående livslängd:
Nej
Återstående livslängd:
Nej
SCB
000005MV
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0 år , 1 år , 2 år ,

Valda 0 Totalt 96

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2023 , 2024 , 2025 ,

Valda 1 Totalt 98

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns