Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Folkmängden per region efter civilstånd och kön. År 2010 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-03-22
Folkmängden per region:
antal
Folkmängden per region:
31 december respektive år
Folkmängden per region:
Stock
Folkmängden per region:
Nej
Folkmängden per region:
Nej
SCB
000005FD
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Statistiken är justerad för att undvika identifiering av personer i celler med små värden. I möjligaste mån har andra celler justerats för att totaluppgifter förblir oförändrade, men i vissa fall har detta inte varit möjligt. Vissa personer går inte att placera geografiskt under kommunnivå. Dessa har fördelats på DeSO i centralorter inom kommunen för att undvika identifiering. Uppdatering 2021-07-02:

Två RegSO har bytt beteckning. RegSO Dala-Järna med RegSOkod 2021R001 har bytt beteckning till Vansbro västra landsbygd.

RegSO Vansbro västra landsbygd med RegSOkod 2021R003 har bytt beteckning till Dala-Järna.

Uppdateringen gäller fr.o.m 2021-07-02.
Registrerat partnerskap reglerade parförhållanden mellan personer av samma kön och fanns från 1995 till 2009. Registrerade partners räknas som Gifta, Separerade partners som Skilda och Efterlevande partners som Änka/änklingar.