Statistikdatabasen
Folkmängden per region efter civilstånd och kön. År 2015 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region (Stor värdemängd) Markera minst ett värde

Totalt 5 984 Valda

Det finns fler än 500 värden och därför visas de inte automatiskt. Använd sökfunktionen för att välja värden.
civilstånd

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Statistiken är justerad för att undvika identifiering av personer i celler med små värden. I möjligaste mån har andra celler justerats för att totaluppgifter förblir oförändrade, men i vissa fall har detta inte varit möjligt.
Vissa personer går inte att placera geografiskt under kommunnivå. Dessa har fördelats på DeSO i centralorter inom kommunen för att undvika identifiering.
Registrerat partnerskap reglerade parförhållanden mellan personer av samma kön och fanns från 1995 till 2009. Registrerade partners räknas som Gifta, Separerade partners som Skilda och Efterlevande partners som Änka/änklingar.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-12
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Folkmängden per region:
antal
Referenstid
Folkmängden per region:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängden per region:
Stock
Kalenderkorrigerad
Folkmängden per region:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängden per region:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004C5