Statistikdatabasen
Folkmängden per region efter utländsk/svensk bakgrund och kön. År 2015 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region (Stor värdemängd) Markera minst ett värde

Totalt 5 984 Valda

Det finns fler än 500 värden och därför visas de inte automatiskt. Använd sökfunktionen för att välja värden.
utländsk/svensk bakgrund

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Statistiken är justerad för att undvika identifiering av personer i celler med små värden. I möjligaste mån har andra celler justerats för att totaluppgifter förblir oförändrade, men i vissa fall har detta inte varit möjligt.
Vissa personer går inte att placera geografiskt under kommunnivå. Dessa har fördelats på DeSO i centralorter inom kommunen för att undvika identifiering.
Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med svensk bakgrund definieras som personer som är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-12
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Folkmängden per region:
antal
Referenstid
Folkmängden per region:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängden per region:
Stock
Kalenderkorrigerad
Folkmängden per region:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängden per region:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004CQ