Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal hushåll och personer efter region, hushållstyp grov, antal barn och ålder på yngsta barnet i hushållet. År 2011 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-03-22
Antal hushåll:
antal
Antal personer:
antal
Antal hushåll:
31 december respektive år
Antal personer:
31 december respektive år
Antal hushåll:
Stock
Antal personer:
Stock
Antal hushåll:
Nej
Antal personer:
Nej
Antal hushåll:
Nej
Antal personer:
Nej
SCB
0000016X
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listaninga barn , 0-4 år , 5-9 år ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellen redovisar antalet hushåll och personer efter hushållstyp och ålder på det yngsta barnet i hushållet. En person definieras som barn, oavsett ålder, då den ingår i ett hushåll tillsammans med minst en av sina föräldrar, om personen själv saknar barn eller partner i samma hushåll. En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet.

tabellinnehåll

Antal personer

Hushållstyp
Hushållstyp anger hushållets sammansättning. Variabeln delas in i hushållstyperna Ensamstående (inklusive ensamboende), Sammanboende och Övriga hushåll, alla med eller utan barn.