Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal personer och hushåll samt antal personer per hushåll efter region. År 2011 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-03-22
Folkmängd:
antal
Antal personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
antal
Andel personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
andel
Antal hushåll:
antal
Antal personer per hushåll:
antal
Folkmängd:
31 december respektive år
Antal personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
31 december respektive år
Andel personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
31 december respektive år
Antal hushåll:
31 december respektive år
Antal personer per hushåll:
31 december respektive år
Folkmängd:
Stock
Antal personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
Stock
Andel personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
Stock
Antal hushåll:
Stock
Antal personer per hushåll:
Stock
Folkmängd:
Nej
Antal personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
Nej
Andel personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
Nej
Antal hushåll:
Nej
Antal personer per hushåll:
Nej
Folkmängd:
Nej
Antal personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
Nej
Andel personer för vilka det finns uppgifter om hushåll:
Nej
Antal hushåll:
Nej
Antal personer per hushåll:
Nej
SCB
000000MH
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Modellen att beräkna registerbaserad hushållsstatistik förändrades år 2016. I samband med det reviderades även tidigare publicerad hushållsstatistik för åren 2011–2015.

tabellinnehåll

Antal hushåll

För personer som inte är folkbokförd på en fysisk fastighet kan inte hushåll skapas.

Antal personer per hushåll

Beräkningen är baserad på personer för vilka det finns uppgifter om hushåll.