Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal personer efter region, ålder, hushållsställning och kön. År 2011 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-03-22
Antal personer:
antal
Antal personer:
31 december respektive år
Antal personer:
Stock
Antal personer:
Nej
Antal personer:
Nej
SCB
0000001D
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanantal barn , antal ensamstående föräldrar , antal ensamboende personer ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Modellen att beräkna registerbaserad hushållsstatistik förändrades år 2016. I samband med det reviderades även tidigare publicerad hushållsstatistik för åren 2011–2015. Hushållsställning
Hushållsställningen anger individens relation till övriga personer i hushållet. För en person som bor ensam är hushållsställningen Ensamboende.
En person definieras som barn, oavsett ålder, då den ingår i ett hushåll tillsammans med minst en av sina föräldrar.