Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal och andel hushåll samt personer efter region och hushållsstorlek. År 2011 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-03-22
Antal hushåll:
antal
Andel av samtliga hushåll:
andel
Antal personer:
antal
Andel av samtliga personer:
andel
Antal hushåll:
31 december respektive år
Andel av samtliga hushåll:
31 december respektive år
Antal personer:
31 december respektive år
Andel av samtliga personer:
31 december respektive år
Antal hushåll:
Stock
Andel av samtliga hushåll:
Stock
Antal personer:
Stock
Andel av samtliga personer:
Stock
Antal hushåll:
Nej
Andel av samtliga hushåll:
Nej
Antal personer:
Nej
Andel av samtliga personer:
Nej
Antal hushåll:
Nej
Andel av samtliga hushåll:
Nej
Antal personer:
Nej
Andel av samtliga personer:
Nej
SCB
BE0101CZ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan1 person , 2 personer , 3 personer ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Modellen att beräkna registerbaserad hushållsstatistik förändrades år 2016. I samband med det reviderades även tidigare publicerad hushållsstatistik för åren 2011–2015.

tabellinnehåll

Antal hushåll

För personer som inte är folkbokförd på en fysisk fastighet kan inte hushåll skapas.

Andel av samtliga hushåll

För personer som inte är folkbokförd på en fysisk fastighet kan inte hushåll skapas.