Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem efter medborgarskap, ålder och kön. År 2002 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-03-22
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
antal
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
31 dec
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
Stock
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
Ja
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
Nej
SCB
000000S0
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSamtliga medborgarskap , Afghanistan , Albanien ,

Valda 0 Totalt 100

Sökfält för att markera värden i listan0 år , 1 år , 2 år ,

Valda 0 Totalt 102

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellen visar antalet individer som är inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem den 31 december, oavsett status i asylprocessen. Tabellen specificerar personer med
• öppet grundärende
• öppet överklagandeärende
• avslag i överklagandeärende
• bifall i grund- eller överklagandeärende men som ännu inte hunnit kommunplacerats
Uppgifterna om antalet inskrivna asylsökande har för de flesta år hämtats från Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas natten mot den 1 januari vilket avser den 31 december.
Ett år avviker dock stort, statistiken för 2006 avser 31 januari 2007.
I tabellen redovisas länder med 20 eller fler asylsökande vid mättidpunkten. Länder med färre än 20 asylsökande vid mättidpunkten ingår i gruppen Övriga medborgarskap. Med anledning av den ryska invasionen i Ukraina aktiverades EU:s massflyktsdirektiv 4 mars 2022. Ansökningar enligt massflyktsdirektivet ingår inte i denna tabell.

medborgarskapsland

Nordmakedonien

Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.

år

2006

Statistiken för 2006 avser antalet inskrivna asylsökanden den 31 januari 2007.