Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Ensamkommande flyktingbarn efter kön, ålder och medborgarskap. Månad, kvartal, halvår, helår. År 2002 - 2024

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-06-11
Number of unaccompanied refugee:
antal
Number of unaccompanied refugee:
Flöde
Number of unaccompanied refugee:
Nej
Number of unaccompanied refugee:
Nej
SCB
000005TL
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Statistiken för det senaste kalenderåret är preliminär och kommer att revideras tills statistiken för hela året är publicerad.
Statistiken för tidigare år är slutlig och kommer inte att revideras.
För 2008 finns endast helårsstatistik. Information om asylsökande per månad, kvartal och halvår saknas. Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommit till Sverige och sökt asyl utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare. Asylsökande utgörs av individer som under referenstidpunkten sökt asyl i Sverige och registrerats i Migrationsverkets Centrala utlänningsdatabas. De individer som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd någon gång under de fyra närmast föregående åren, individer med ansökningsskälet förlängning av asylärende samt de individer som söker asyl på svensk ambassad i ett annat land ingår ej i statistiken över asylsökande. Endast länder där minst 20 barn kommit till Sverige det valda året redovisas, barnen från de övriga länderna finns i gruppen Övriga medborgarskap.

år

2006

2006 års siffra skiljer något jämfört med Migrationsverkets publicering. Detta beror på olika bryttidpunkter.

2008

För år 2008 finns ingen köns- eller åldersuppdelad statistik för ensamkommande flyktingbarn, därför finns endast en totalsiffra.