Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Partnerskapsförändringar efter region, civilstånd och kön. År 1995 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-03-22
Partnerskapsförändringar under året:
antal
Partnerskapsförändringar under året:
31 december respektive år
Partnerskapsförändringar under året:
Stock
Partnerskapsförändringar under året:
Nej
Partnerskapsförändringar under året:
Nej
SCB
BE0101XX
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 28

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Information om upphörda partnerskap saknas för åren 1995–1997. Den 1 maj 2009 ersattes lagen om registrerat partnerskap med en könsneutral äktenskapslag. Det innebär att inga nyregistrerade partnerskap kan ske i Sverige.

region

03 Uppsala län

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

19 Västmanlands län

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

region

År 1997 bildades Skåne län utifrån Malmöhus och Kristianstads län. År 1998 bildades Västra Götalands län utifrån Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län (utom kommunerna Habo och Mullsjö som från och med år 1998 tillhör Jönköpings län)