Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal personer som fått svenskt medborgarskap efter region, ålder och kön. År 2000 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-03-22
Antal personer som fått svenskt medborgarskap:
antal
Antal personer som fått svenskt medborgarskap:
Flöde
Antal personer som fått svenskt medborgarskap:
Nej
Antal personer som fått svenskt medborgarskap:
Nej
SCB
BE0101B8
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Antalet medborgarskapsbyten för åren 2000 - 2014 har reviderats under 2015. Under de åren baserades beräkningen på tidigare medborgarskap vilket medförde dubbelräkning för personer som sedan tidigare hade mer än ett medborgarskap.

Revideringen innebär omkring 1 procent färre medborgarskapsbyten.

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.