Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal personer som fått svenskt medborgarskap per kvartal efter medborgarskapsland och kön. År 2000 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-08-18
Antal personer som fått svenskt medborgarskap:
antal
Antal personer som fått svenskt medborgarskap:
Flöde
Antal personer som fått svenskt medborgarskap:
Nej
Antal personer som fått svenskt medborgarskap:
Nej
SCB
0000053S
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Om en person har flera medborgarskap sedan tidigare prioriteras ett av dessa. För mer information, läs befolkningsstatistikens Kvalitetsdeklaration. Statistiken för det senaste kalenderåret är preliminär och kommer att revideras tills statistiken för Perioden ”Hela året” är publicerad.
Statistiken för tidigare år är slutlig och kommer inte att revideras.
Antalet medborgarskapsbyten för åren 2000 - 2014 har reviderats under 2015. Under de åren baserades beräkningen på tidigare medborgarskap vilket medförde dubbelräkning för personer som sedan tidigare hade mer än ett medborgarskap.

Revideringen innebär omkring 1 procent färre medborgarskapsbyten.

medborgarskapsland

Kosovo: 2008-03-04 erkänns Kosovo självständigt från Serbien av Sverige.

medborgarskapsland

Palestina: 2014-10-30 erkände Sverige staten Palestina.

medborgarskapsland

Nordmakedonien

Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.