Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal migrationer efter migrationsland, födelselandgrupp, totalt antal migrationer, typ av migration och kön. Period 2000-2009 - 2010-2019

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2021-09-07
1 migration:
antal
2 migrationer:
antal
3 migrationer eller mer:
antal
1 migration:
Flöde
2 migrationer:
Flöde
3 migrationer eller mer:
Flöde
1 migration:
Nej
2 migrationer:
Nej
3 migrationer eller mer:
Nej
1 migration:
Nej
2 migrationer:
Nej
3 migrationer eller mer:
Nej
SCB
000000KZ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listanAfghanistan , Albanien , Algeriet ,

Valda 0 Totalt 203

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanMigrationsland , Sverige , Övriga Norden ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000-2009 , 2001-2010 , 2002-2011 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellen innehåller alla registrerade internationella migrationer till eller från Sverige under tioårsperioden som har följts av en bosättning under minst 12 månader i Sverige eller utlandet.

födelselandgrupp

Födelselandgrupperingen avser den regionala indelningen vid periodens slut.

födelselandgrupp

Födelselandgrupperingen avser den regionala indelningen vid periodens slut.

födelselandgrupp

Födelselandgrupperingen avser den regionala indelningen vid periodens slut.

migrationsland

Nordmakedonien

Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.

födelselandgrupp

Migrationsland

Med migrationslandet avses flyttningar till och från födelselandet.