Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal giftermål och skilsmässor per månad efter region. År 2000 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-09-08
giftermål:
antal
skilsmässor:
antal
giftermål:
Flöde
skilsmässor:
Flöde
giftermål:
Nej
skilsmässor:
Nej
giftermål:
Nej
skilsmässor:
Nej
SCB
0000052L
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanjanuari , februari , mars ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Giftermålen och skilsmässorna baseras på samtliga folkbokförda i Sverige som under året har gift eller skilt sig. Definitionen av giftermål och skilsmässor ändrades 2015. Tidigare publicerade uppgifter har reviderats för åren 2000 – 2014.
Före 2000 baserades antalsuppgifterna på de folkbokförda kvinnor som under året hade gift eller skilt sig.
Om parterna var folkbokförda i olika regioner i Sverige har händelsen förts till den äldste personens region. Om endast den ene i paret var folkbokförd i Sverige har händelsen förts till den personens region. Statistiken över giftermål och skilsmässor för det senaste kalenderåret är preliminär och kommer att revideras tills statistiken för december är publicerad.
Statistiken för tidigare år är slutlig och kommer inte att revideras.

region

03 Uppsala län

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

0330 Knivsta

Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.

0331 Heby

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.

0380 Uppsala

Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.

19 Västmanlands län

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.