Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal giftermål och skilsmässor efter region och typ. År 2000 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-02-22
giftermål:
antal
skilsmässor:
antal
giftermål:
Flöde
skilsmässor:
Flöde
giftermål:
Nej
skilsmässor:
Nej
giftermål:
Nej
skilsmässor:
Nej
SCB
0000053Q
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Giftermålen och skilsmässorna baseras på samtliga folkbokförda i Sverige som under året har gift eller skilt sig. Definitionen av giftermål och skilsmässor ändrades 2015. Tidigare publicerade uppgifter har reviderats för åren 2000 – 2014.
Före 2000 baserades antalsuppgifterna på de folkbokförda kvinnor som under året hade gift eller skilt sig.
0330 Knivsta
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
0380 Uppsala
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
region: 03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
region: 19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Om parterna var folkbokförda i olika regioner i Sverige har händelsen förts till den äldste personens region. Om endast den ene i paret var folkbokförd i Sverige har händelsen förts till den personens region. I de fall partnern inte är folkbokförd i Sverige och uppgift om kön saknas har antagande gjorts att det är ett tvåkönat par.
Statistiken bygger på personernas juridiska kön.