Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Adopterade personer efter kön, födelseland, antal adoptivföräldrar och födelseår. År 2000 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Ann-Marie Persson, SCB
+46 010-479 63 38
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-03-22
Inrikes född med en adoptivförälder:
antal
Inrikes född med två adoptivförälder:
antal
Utrikes född med en adoptivförälder:
antal
Utrikes född med två adoptivförälder:
antal
Inrikes född med en adoptivförälder:
31 december respektive år
Inrikes född med två adoptivförälder:
31 december respektive år
Utrikes född med en adoptivförälder:
31 december respektive år
Utrikes född med två adoptivförälder:
31 december respektive år
Inrikes född med en adoptivförälder:
Stock
Inrikes född med två adoptivförälder:
Stock
Utrikes född med en adoptivförälder:
Stock
Utrikes född med två adoptivförälder:
Stock
Inrikes född med en adoptivförälder:
Nej
Inrikes född med två adoptivförälder:
Nej
Utrikes född med en adoptivförälder:
Nej
Utrikes född med två adoptivförälder:
Nej
Inrikes född med en adoptivförälder:
Nej
Inrikes född med två adoptivförälder:
Nej
Utrikes född med en adoptivförälder:
Nej
Utrikes född med två adoptivförälder:
Nej
SCB
BE0101DA
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan-1910 , 1911 , 1912 ,

Valda 0 Totalt 113

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns