Statistikdatabasen
Adopterade personer efter kön, födelseland, antal adoptivföräldrar och födelseår. År 2000 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

födelseår

Totalt 110 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Inrikes född med en adoptivförälder:
antal
Inrikes född med två adoptivförälder:
antal
Utrikes född med en adoptivförälder:
antal
Utrikes född med två adoptivförälder:
antal
Referenstid
Inrikes född med en adoptivförälder:
31 december respektive år
Inrikes född med två adoptivförälder:
31 december respektive år
Utrikes född med en adoptivförälder:
31 december respektive år
Utrikes född med två adoptivförälder:
31 december respektive år
Datatyp
Inrikes född med en adoptivförälder:
Stock
Inrikes född med två adoptivförälder:
Stock
Utrikes född med en adoptivförälder:
Stock
Utrikes född med två adoptivförälder:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inrikes född med en adoptivförälder:
Nej
Inrikes född med två adoptivförälder:
Nej
Utrikes född med en adoptivförälder:
Nej
Utrikes född med två adoptivförälder:
Nej
Säsongsrensad
Inrikes född med en adoptivförälder:
Nej
Inrikes född med två adoptivförälder:
Nej
Utrikes född med en adoptivförälder:
Nej
Utrikes född med två adoptivförälder:
Nej
Skapad datum
2020-10-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101DA