Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Invandringar och utvandringar efter ut-/inflyttningsland, födelselandgrupp, ålder och kön. År 2000 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-02-22
Invandringar:
antal
Utvandringar:
antal
Invandringsöverskott:
antal
Invandringar:
Flöde
Utvandringar:
Flöde
Invandringsöverskott:
Flöde
Invandringar:
Nej
Utvandringar:
Nej
Invandringsöverskott:
Nej
Invandringar:
Nej
Utvandringar:
Nej
Invandringsöverskott:
Nej
SCB
000005TU
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.

ut-/inflyttningsland

Kosovo

Kosovo: 2008-03-04 erkänns Kosovo självständigt från Serbien av Sverige.

Nordmakedonien

Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.

Palestina

Palestina: 2014-10-30 erkände Sverige staten Palestina.

födelselandgrupp

Migrationsland

Med migrationslandet avses flyttningar till och från födelselandet.

tabellinnehåll

Invandringsöverskott

Immigrationsöverskott beräknas som skillnaden mellan antal inflyttade från utlandet (immigranter) och utflyttade till utlandet (emigranter).