Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Invandringar (medborgare utom Norden) efter grund för bosättning, medborgarskap och kön. År 2004 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-03-22
Invandringar (medborgare utom Norden):
antal
Invandringar (medborgare utom Norden):
Flöde
Invandringar (medborgare utom Norden):
Nej
Invandringar (medborgare utom Norden):
Nej
SCB
BE0101AP
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanstuderande EJ EU/EES-medborgare , arbetsmarknad EJ EU/EES-medborgare , arbetstagare EU/EES-medborgare ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanAfghanistan , Albanien , Algeriet ,

Valda 0 Totalt 193

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

EU-medborgare behöver från och med den 1 maj 2014 inte längre registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket. Av sekretesskäl redovisas endast enskilda medborgarskap med minst 20 personer, resterande redovisas under övriga medborgarskap. För information om statistiken hänvisar vi till dokumentet Grundforbosattning_Information. https://www.scb.se/contentassets/1d93421897a845e8ad3e2edc7faf06fc/grund-for-bosattning-information.pdf

medborgarskapsland

Kosovo: 2008-03-04 erkänns Kosovo självständigt från Serbien av Sverige.

medborgarskapsland

Palestina: 2014-10-30 erkände Sverige staten Palestina.

medborgarskapsland

Nordmakedonien

Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.