Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Flyttningar efter region, ålder och kön. År 1997 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-02-22
Inflyttningar:
antal
Utflyttningar:
antal
Invandringar:
antal
Utvandringar:
antal
Flyttningsöverskott:
antal
Invandringsöverskott:
antal
Inrikes inflyttningar:
antal
Inrikes utflyttningar:
antal
Inrikes flyttningsöverskott:
antal
Inflyttningar:
Flöde
Utflyttningar:
Flöde
Invandringar:
Flöde
Utvandringar:
Flöde
Flyttningsöverskott:
Flöde
Invandringsöverskott:
Flöde
Inrikes inflyttningar:
Flöde
Inrikes utflyttningar:
Flöde
Inrikes flyttningsöverskott:
Flöde
Inflyttningar:
Nej
Utflyttningar:
Nej
Invandringar:
Nej
Utvandringar:
Nej
Flyttningsöverskott:
Nej
Invandringsöverskott:
Nej
Inrikes inflyttningar:
Nej
Inrikes utflyttningar:
Nej
Inrikes flyttningsöverskott:
Nej
Inflyttningar:
Nej
Utflyttningar:
Nej
Invandringar:
Nej
Utvandringar:
Nej
Flyttningsöverskott:
Nej
Invandringsöverskott:
Nej
Inrikes inflyttningar:
Nej
Inrikes utflyttningar:
Nej
Inrikes flyttningsöverskott:
Nej
SCB
BE0101AU
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 9

Valfri variabel
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1997 , 1998 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 27

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Vid beräkning av åldersdifferentierade tal per 1 000 av medelfolkmängden skall medelfolkmängden per födelseår användas.

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.

region

03 Uppsala län

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

0331 Heby

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.

19 Västmanlands län

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

tabellinnehåll

Inflyttningar

Flyttningar kan inte summeras vad avser region. Vid t ex summering av kommuner till storstadsområde, summeras flyttningar till regionen med flyttningar inom regionen.

Utflyttningar

Flyttningar kan inte summeras vad avser region. Vid t ex summering av kommuner till storstadsområde, summeras flyttningar från regionen med flyttningar inom regionen.

Invandringar

Uppgifterna inkluderar överförda från obefintligregistret, dvs personer som oavbrutet under två år varit folkbokförda under rubriken Utan känt hemvist.

Utvandringar

Uppgifterna inkluderar överförda till obefintligregistret, dvs personer som oavbrutet under två år varit folkbokförda under rubriken Utan känt hemvist.

Invandringsöverskott

Uppgifterna inkluderar överförda till och från obefintligregistret, dvs personer som oavbrutet under två år varit folkbokförda under rubriken Utan känt hemvist.

Inrikes inflyttningar

Flyttningar kan inte summeras vad avser region. Vid t ex summering av kommuner till storstadsområde, summeras flyttningar till regionen med flyttningar inom regionen.

Inrikes utflyttningar

Flyttningar kan inte summeras vad avser region. Vid t ex summering av kommuner till storstadsområde, summeras flyttningar från regionen med flyttningar inom regionen.

region

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).

region

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).

region

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).

region

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).

region

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).

region

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).

region

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).

region

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).

region

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).

tabellinnehåll

Flyttningsöverskott

Flyttningsöverskott beräknas som skillnaden mellan antal in- och utflyttningar (inrikes och utrikes).

Invandringsöverskott

Immigrationsöverskott beräknas som skillnaden mellan antal inflyttade från utlandet (immigranter) och utflyttade till utlandet (emigranter).

Inrikes inflyttningar

Med inrikes inflyttningar avses inflyttningar minus immigration.

Inrikes utflyttningar

Med inrikes utflyttningar avses utflyttningar minus emigration.