Statistikdatabasen
Flyttningar efter födelseregion, region, ålder och kön. År 2002 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

region

ålder

kön

Totalt 2 Valda

Sök

födelseregion

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår .
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
03 Uppsala län
Heby kommun bytte län från Västmanland till Uppsala 2007-01-01. För åren före 2007 avser Hebys flyttningar till/från kommuner inom länet flyttningar till/från kommuner i Västmanlands län. Från 2007 och framåt avser Hebys flyttningar till/från kommuner inom länet flyttningar till/från kommuner i Uppsala län. Tidsseriebrottet påverkar samtliga kommuner i de båda länen.
0331 Heby
Heby kommun bytte län från Västmanland till Uppsala 2007-01-01. För åren före 2007 avser Hebys flyttningar till/från kommuner inom länet flyttningar till/från kommuner i Västmanlands län. Från 2007 och framåt avser Hebys flyttningar till/från kommuner inom länet flyttningar till/från kommuner i Uppsala län. Tidsseriebrottet påverkar samtliga kommuner i de båda länen.
19 Västmanlands län
Heby kommun bytte län från Västmanland till Uppsala 2007-01-01. För åren före 2007 avser Hebys flyttningar till/från kommuner inom länet flyttningar till/från kommuner i Västmanlands län. Från 2007 och framåt avser Hebys flyttningar till/från kommuner inom länet flyttningar till/från kommuner i Uppsala län. Tidsseriebrottet påverkar samtliga kommuner i de båda länen.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll
Flyttningsnetto, totalt
Flyttningsöverskott beräknas som skillnaden mellan antal in- och utflyttningar (inrikes och utrikes).
Flyttningsnetto, utlandet
Immigrationsöverskott beräknas som skillnaden mellan antal inflyttade från utlandet (immigranter) och utflyttade till utlandet (emigranter).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Samtliga inflyttningar:
antal
Samtliga utflyttningar:
antal
Inflyttningar från kommuner inom länet:
antal
Inflyttningar från övriga län:
antal
Utflyttningar till kommuner inom länet:
antal
Utflyttningar till övriga län:
antal
Utrikes inflyttningar:
antal
Utrikes utflyttningar:
antal
Flyttningsnetto, totalt:
antal
Flyttningsnetto, eget län:
antal
Flyttningsnetto, övriga län:
antal
Flyttningsnetto, utlandet:
antal
Datatyp
Samtliga inflyttningar:
Flöde
Samtliga utflyttningar:
Flöde
Inflyttningar från kommuner inom länet:
Flöde
Inflyttningar från övriga län:
Flöde
Utflyttningar till kommuner inom länet:
Flöde
Utflyttningar till övriga län:
Flöde
Utrikes inflyttningar:
Flöde
Utrikes utflyttningar:
Flöde
Flyttningsnetto, totalt:
Flöde
Flyttningsnetto, eget län:
Flöde
Flyttningsnetto, övriga län:
Flöde
Flyttningsnetto, utlandet:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Samtliga inflyttningar:
Nej
Samtliga utflyttningar:
Nej
Inflyttningar från kommuner inom länet:
Nej
Inflyttningar från övriga län:
Nej
Utflyttningar till kommuner inom länet:
Nej
Utflyttningar till övriga län:
Nej
Utrikes inflyttningar:
Nej
Utrikes utflyttningar:
Nej
Flyttningsnetto, totalt:
Nej
Flyttningsnetto, eget län:
Nej
Flyttningsnetto, övriga län:
Nej
Flyttningsnetto, utlandet:
Nej
Säsongsrensad
Samtliga inflyttningar:
Nej
Samtliga utflyttningar:
Nej
Inflyttningar från kommuner inom länet:
Nej
Inflyttningar från övriga län:
Nej
Utflyttningar till kommuner inom länet:
Nej
Utflyttningar till övriga län:
Nej
Utrikes inflyttningar:
Nej
Utrikes utflyttningar:
Nej
Flyttningsnetto, totalt:
Nej
Flyttningsnetto, eget län:
Nej
Flyttningsnetto, övriga län:
Nej
Flyttningsnetto, utlandet:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001IB