Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Spädbarnsdödlighet efter kön. År 1946 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-03-22
Spädbarnsdödlighet:
antal
Spädbarnsdödlighet:
Flöde
Spädbarnsdödlighet:
Nej
Spädbarnsdödlighet:
Nej
SCB
000000I9
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1946 , 1947 , 1948 ,

Valda 1 Totalt 77

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Spädbarnsdödlighet beräknas på 1 000 levande födda.

spädbarnsdödlighet

Första levnadsdygnet

Född och död samma kalenderdygn.

Första levnadsveckan

Åren 1946–1955 baseras uppgiften på summerade andelar och kan innehålla avrundningsfel.

Första levnadsmånaden

Åren 1946–1955 baseras uppgiften på summerade andelar och kan innehålla avrundningsfel.

Första levnadsmånaden

T o m 1960: 30 dygn. Därefter 28 dygn.

Första levnadshalvåret

Åren 1946–1955 baseras uppgiften på summerade andelar och kan innehålla avrundningsfel.

Perinatal dödlighet

Åren 1946–1955 baseras uppgiften på summerade andelar och kan innehålla avrundningsfel.

Perinatal dödlighet

Perinatal dödlighet för åren 1946–1960 är beräknad baserat på antal dödfödda samt dödlighetstalet för första levnadsveckan.

Perinatal dödlighet

Perinatal dödlighet är dödföddhet och spädbarnsdödlighet under första levnadsveckan. Från och med den 1 juli 2008 räknas ett barn som dödfött om modern var minst i utgången av graviditetsvecka 22. Innan dess var gränsen vecka 28.