Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Ettårig livslängdstabell för hela riket efter kön och ålder. År 1960 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-03-22
Risktid:
medelvärde
Antal döda:
antal
Antal döda efter födelsedagen:
antal
Dödsrisker (promille):
medelvärde
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
medelvärde
Återstående medellivslängd:
medelvärde
Risktid:
Flöde
Antal döda:
Flöde
Antal döda efter födelsedagen:
Flöde
Dödsrisker (promille):
Flöde
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Flöde
Återstående medellivslängd:
Flöde
Risktid:
Nej
Antal döda:
Nej
Antal döda efter födelsedagen:
Nej
Dödsrisker (promille):
Nej
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
Risktid:
Nej
Antal döda:
Nej
Antal döda efter födelsedagen:
Nej
Dödsrisker (promille):
Nej
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
SCB
BE0101AW
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0 år , 1 år , 2 år ,

Valda 0 Totalt 111

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1960 , 1961 , 1962 ,

Valda 1 Totalt 64

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Dödsriskerna i de högsta åldrarna baseras på en utjämningsmodell.
1968 baserades dödsriskerna från 85 år och äldre på Wittsteins formel.
1971 och 1972 baserades dödsriskerna från 86 år och äldre på Wittsteins formel.
Mellan 1973 och 1986 baserades dödsriskerna från 91 år och äldre på Wittsteins formel.
Mellan 1987 och 2005 baseras utjämningen för åldrarna 91 år och äldre på en utjämningsmetod som utvecklades på SCB.
Under 2012 skedde en översyn av utjämningsmodellen vilket medförde en mindre justering av modellen samt att utjämningen sker från 95 års ålder. I samband med översynen 2012 reviderades livslängdstabellerna för åren 2006 - 2011. Metodförändringarna har medfört mindre tidsseriebrott.
Källan för Livslängdstabellerna åren 1960 är Statistisk Tidskrift 1962:2.
För åren 1961–1969 är livslängdstabellerna hämtade från Statistiska meddelanden (SCB), grupp B och Be.
Uppgifter om medelfolkmängd (Risktid), antal döda och antal efter födelsedagen döda redovisades inte i publikationerna för åren 1960–1969. Uppgifterna fanns endast sparade i manuskript hos Statistiska centralbyrån.
Livslängdstabellerna för åren 1960–2001 bygger på skannat material från publikationer. Det skannade materialet är granskat, men det kan trots detta finnas enstaka värden som har feltolkats i processen. För åren 1982–1997 Risktiden för 100 år avser samtliga som var 100 år eller äldre. Under 2012 förändrades metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta. I samband med detta reviderades även tidigare publicerade livslängdstabeller för åren 2006 - 2011.

tabellinnehåll

Dödsrisker (promille)

Från 2006 är dödsriskerna beräknade genom utjämning av observerade dödsrisker från 95 år och äldre. Mellan 1973 och 2006 användes utjämnade dödsrisker från 91 års ålder. Metodförändringen har medfört ett tidsseriebrott.

år

1968

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,088 år och kvinnor 0,078 år.

1969

1969
Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,078 år och kvinnor 0,106 år.

1970

Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.

1970

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,071 år och kvinnor 0,072 år.

1971

Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.

1971

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,074 år och kvinnor 0,103 år.

1972

Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.

1972

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,070 år och kvinnor 0,092 år.

1973

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,067 år och kvinnor 0,091 år. Ursprungligt publicerade värden i livslängdstabellen för 1973 var för Män 0,060 år och för kvinnor 0,084 år.

1973

I den publicerade livslängdstabellen för 1973 användes något felaktiga värden på medelåldern för 0-åringar. Felet medförde att en del åldrar har fel på sista decimalen vad gäller återstående medellivslängd.

1974

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,081 år och kvinnor 0,102 år.

1974

I livslängdstabellerna för 1974 är dödsriskerna för män för låga i åldrarna 91–104 år. Detta medför att återstående medellivslängd för män är 0,02 för stor i åldrarna 0–61, 0,03 för stor i åldrarna 62–72, 0,04 för stor i åldrarna 73–76, 0,06 för stor i åldern 80, 0,12 för stor i åldern 85, 0,33 för stor i åldern 90, 0,68 för stor i åldern 95 och 0,70 för stor i åldern 100. Då underlag saknas för att rätta hela tabellen kvarstår de ursprungligt publicerade värdena i statistikdatabasen för 1974.

1975

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,087 år och kvinnor 0,108 år.

1976

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,095 år och kvinnor 0,093 år.

1977

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,100 år och kvinnor 0,106 år.

1978

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,094 år och kvinnor 0,119 år.

1979

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,097 år och kvinnor 0,103 år.

1980

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,088 år och kvinnor 0,124 år.

1981

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,099 år och kvinnor 0,117 år.

1982

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,114 år och kvinnor 0,104 år.

1983

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,101 år och kvinnor 0,139 år.

1984

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,123 år och kvinnor 0,141 år.

1985

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,144 år och kvinnor 0,130 år.

1986

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,118 år och kvinnor 0,128 år.

1987

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,139 år och kvinnor 0,129 år.

1988

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,111 år och kvinnor 0,146 år.

1989

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,115 år och kvinnor 0,154 år.

1990

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,141 år och kvinnor 0,151 år.

1991

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,148 år och kvinnor 0,156 år.

1992

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,137 år och kvinnor 0,149 år.

1993

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,115 år och kvinnor 0,136 år.

1994

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,125 år och kvinnor 0,122 år.

1995

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,124 år och kvinnor 0,122 år.

1996

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,143 år och kvinnor 0,104 år.

1997

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,125 år och kvinnor 0,135 år.

1998

Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.

1998

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,152 år och kvinnor 0,137 år.

1999

Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.

1999

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,128 år och kvinnor 0,150 år.

2000

Risktiden för 0-åringar avser medelfolkmängden för 0-åringar
och inte antalet födda.

2000

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,128 år och kvinnor 0,100 år.

2001

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,119 år och kvinnor 0,121 år.

2002

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,144 år och Kvinnor 0,129 år.

2003

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,102 år och Kvinnor 0,127 år.

2004

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,127 år och Kvinnor 0,097 år.

2005

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,164 år och Kvinnor 0,141 år.

2006

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,128 år och Kvinnor 0,128 år.

2007

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,112 år och Kvinnor 0,135 år.

2008

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,133 år och Kvinnor 0,111 år.

2009

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,107 år och Kvinnor 0,150 år.

2010

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,152 år och Kvinnor 0,136 år.

2011

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,151 år och Kvinnor 0,128 år.

2012

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,111 år och Kvinnor 0,152 år.

2013

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,115 år och Kvinnor 0,154 år.

2014

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,152 år och Kvinnor 0,119 år.

2015

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,115 år och Kvinnor 0,106 år.

2016

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,141 år och Kvinnor 0,141 år.

2017

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,120 år och Kvinnor 0,139 år.

2018

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,134 år och Kvinnor 0,138 år.

2019

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,142 år och Kvinnor 0,147 år.

2020

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,118 år och Kvinnor 0,107 år.

2021

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,120 år och Kvinnor 0,095 år.

2022

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,128 år och Kvinnor 0,089 år.

2023

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,128 år och Kvinnor 0,094 år.