Statistikdatabasen
Levande födda, dödfödda och spädbarnsdödlighet efter kön. År 1749 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 271 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa:
1749-1875 - BiSOS A 1876 bihang
1876-1910 - BiSOS A
1911-1960 - Befolkningsrörelsen, År
1961-1966 - Folkmängdens förändringar, År
1967-1990 - Befolkningsförändringar Del 3, År
1991-2000 - Befolkningsstatistik Del 4, År
2001-2009 - Tabeller över Sveriges befolkning, Befolkningsstatistik
2010- - Befolkningsstatistik, SCB
Från och med den 1 juli 2008 räknas ett barn som dödfött om modern var minst i 22 graviditetsveckan. Innan dess var gränsen vecka 28. Det är orsaken till tidsseriebrottet mellan 2007 och 2008.
Måtten är beräknade baserat på antalsuppgifterna i tabellen. För ett fåtal år medför detta differenser jämfört med det som tidigare har publicerats.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-19
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Levande födda:
antal
Dödfödda:
antal
Döda under första levnadsåret:
antal
Döda under första levnadsdygnet:
antal
Dödfödda per 1 000 levande födda och dödfödda:
antal
Döda under första levnadsåret per 1 000 levande födda:
antal
Döda under första levnadsdygnet per 1 000 levande:
antal
Datatyp
Levande födda:
Flöde
Dödfödda:
Flöde
Döda under första levnadsåret:
Flöde
Döda under första levnadsdygnet:
Flöde
Dödfödda per 1 000 levande födda och dödfödda:
Flöde
Döda under första levnadsåret per 1 000 levande födda:
Flöde
Döda under första levnadsdygnet per 1 000 levande:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Levande födda:
Nej
Dödfödda:
Nej
Döda under första levnadsåret:
Nej
Döda under första levnadsdygnet:
Nej
Dödfödda per 1 000 levande födda och dödfödda:
Nej
Döda under första levnadsåret per 1 000 levande födda:
Nej
Döda under första levnadsdygnet per 1 000 levande:
Nej
Säsongsrensad
Levande födda:
Nej
Dödfödda:
Nej
Döda under första levnadsåret:
Nej
Döda under första levnadsdygnet:
Nej
Dödfödda per 1 000 levande födda och dödfödda:
Nej
Döda under första levnadsåret per 1 000 levande födda:
Nej
Döda under första levnadsdygnet per 1 000 levande:
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000M2