Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Levande födda, dödfödda och spädbarnsdödlighet efter kön. År 1749 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-03-22
Levande födda:
antal
Dödfödda:
antal
Döda under första levnadsåret:
antal
Döda under första levnadsdygnet:
antal
Dödfödda per 1 000 levande födda och dödfödda:
antal
Döda under första levnadsåret per 1 000 levande födda:
antal
Döda under första levnadsdygnet per 1 000 levande:
antal
Levande födda:
Flöde
Dödfödda:
Flöde
Döda under första levnadsåret:
Flöde
Döda under första levnadsdygnet:
Flöde
Dödfödda per 1 000 levande födda och dödfödda:
Flöde
Döda under första levnadsåret per 1 000 levande födda:
Flöde
Döda under första levnadsdygnet per 1 000 levande:
Flöde
Levande födda:
Nej
Dödfödda:
Nej
Döda under första levnadsåret:
Nej
Döda under första levnadsdygnet:
Nej
Dödfödda per 1 000 levande födda och dödfödda:
Nej
Döda under första levnadsåret per 1 000 levande födda:
Nej
Döda under första levnadsdygnet per 1 000 levande:
Nej
Levande födda:
Nej
Dödfödda:
Nej
Döda under första levnadsåret:
Nej
Döda under första levnadsdygnet:
Nej
Dödfödda per 1 000 levande födda och dödfödda:
Nej
Döda under första levnadsåret per 1 000 levande födda:
Nej
Döda under första levnadsdygnet per 1 000 levande:
Nej
SCB
000000M2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1749 , 1750 , 1751 ,

Valda 1 Totalt 274

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: 1749–1875 – BiSOS A 1876 bihang 1876–1910 – BiSOS A 1911–1960 – Befolkningsrörelsen, År 1961–1966 – Folkmängdens förändringar, År 1967–1990 – Befolkningsförändringar Del 3, År 1991–2000 – Befolkningsstatistik Del 4, År 2001–2009 – Tabeller över Sveriges befolkning, Befolkningsstatistik 2010– – Befolkningsstatistik, SCB Från och med den 1 juli 2008 räknas ett barn som dödfött om modern var minst i 22 graviditetsveckan. Innan dess var gränsen vecka 28. Det är orsaken till tidsseriebrottet mellan 2007 och 2008. Måtten är beräknade baserat på antalsuppgifterna i tabellen. För ett fåtal år medför detta differenser jämfört med det som tidigare har publicerats.