Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Födda efter region, moderns ålder och barnets kön. År 1968 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-02-22
Levande födda:
antal
Levande födda:
Flöde
Levande födda:
Nej
Levande födda:
Nej
SCB
BE0101E2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1968 , 1969 , 1970 ,

Valda 1 Totalt 56

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Vid beräkning av åldersdifferentierade tal per 1 000 av medelfolkmängden skall medelfolkmängden per födelseår användas.

moderns ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.

region

03 Uppsala län

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

0331 Heby

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.

19 Västmanlands län

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Tabellen redovisar definitiva uppgifter om antalet levande födda per år. För åren 1968–1997 redovisas levande födda inrapporterade fram t.o.m. vecka 13 året efter födelsen. För åren 1998 och framåt redovisas antalet födda inrapporterade fram t.o.m. vecka 4 året efter födelsen.

region

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).

region

År 1968–1998 redovisas enligt regional indelning 1998-01-01.

region

Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (kod 0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta (kod 0330).