Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Slutlig Befolkningsstatistik efter kön. Månad 2000 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-02-22
Folkmängd:
antal
Folkökning:
antal
Födda:
antal
Dödfödda:
antal
Döda:
antal
Födelseöverskott:
antal
Invandringar:
antal
Utvandringar:
antal
Invandringsöverskott:
antal
Giftermål:
antal
Skilsmässor:
antal
Justeringspost:
antal
Folkmängd:
Månad
Folkökning:
Månad
Födda:
Månad
Dödfödda:
Månad
Döda:
Månad
Födelseöverskott:
Månad
Invandringar:
Månad
Utvandringar:
Månad
Invandringsöverskott:
Månad
Giftermål:
Månad
Skilsmässor:
Månad
Justeringspost:
Månad
Folkmängd:
Stock
Folkökning:
Flöde
Födda:
Flöde
Dödfödda:
Flöde
Döda:
Flöde
Födelseöverskott:
Flöde
Invandringar:
Flöde
Utvandringar:
Flöde
Invandringsöverskott:
Flöde
Giftermål:
Flöde
Skilsmässor:
Flöde
Justeringspost:
Flöde
Folkmängd:
Nej
Folkökning:
Nej
Födda:
Nej
Dödfödda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Invandringar:
Nej
Utvandringar:
Nej
Invandringsöverskott:
Nej
Giftermål:
Nej
Skilsmässor:
Nej
Justeringspost:
Nej
Folkmängd:
Nej
Folkökning:
Nej
Födda:
Nej
Dödfödda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Invandringar:
Nej
Utvandringar:
Nej
Invandringsöverskott:
Nej
Giftermål:
Nej
Skilsmässor:
Nej
Justeringspost:
Nej
SCB
000001S2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 12

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanjanuari , februari , mars ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari. För februari till december är folkökningen summan av födelseöverskottet och invandringsöverskottet under månaden.
För januari är folkökningen summan av födelseöverskott och invandringsöverskott under januari och okänd månad plus justeringsposten.
Giftermål och skilsmässor är inte könsuppdelad och redovisas bara för båda könen totalt.

tabellinnehåll: Dödfödda , år: 2007

Tidsseriebrott mellan 2007 och 2008. Från och med den 1 juli 2008 räknas ett barn som dödfött om modern var minst i utgången av graviditetsvecka 22. Innan dess var gränsen vecka 28.

tabellinnehåll: Dödfödda , år: 2008

Tidsseriebrott mellan 2007 och 2008. Från och med den 1 juli 2008 räknas ett barn som dödfött om modern var minst i utgången av graviditetsvecka 22. Innan dess var gränsen vecka 28.