Statistikdatabasen
Befolkningsutvecklingen i riket efter kön. År 1749 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 271 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Döda
För åren 1757-1762, 1788-1790 och 1806-1809 har uppgifterna om totalt antal döda reviderats i efterhand. Summan per kön överensstämmer därför inte med totalen.
Utvandringar
Uppgifterna i denna tabell avser den officiellt redovisade utvandringen. De faktiska utvandringssiffrorna på 1800- och inledningen av 1900-talet bedöms vara större. Mer information om detta och Professor G. Sundbärgs revidering av statistiken finns i Emigrationsutredningen 1907–1914.
Medborgarskapsbyten
Medborgarskapsbyten redovisar antal personer som fått svenskt medborgarskap.

För åren 1900 - 1973 saknas underlag att könsuppdela statistiken.

Fram till mitten av 1940-talet avsåg medborgarskapsbyten antalet accepterade ansökningar vilket i många fall gällde hela familjer.
Med ledning av relationen för åren 1946-1950 har antalet personer som erhållit svenskt medborgarskap åren 1941-1945 approximativt beräknats.
För mer information, se publikationen Befolkningsrörelsen 1941-1950 s. 55-56.

För 1998 och 1999 avses antalet medborgarskapsbyten. Det innebär att personer med dubbla medborgarskap som erhöll svenskt medborgarskap dubbelräknas. Det rör sig om mellan 200 och 300 personer.
Medborgarskapsbyten
Antalet medborgarskapsbyten för åren 2000 - 2014 har reviderats under 2015. Under de åren baserades beräkningen på tidigare medborgarskap vilket medförde dubbelräkning för personer som sedan tidigare hade mer än ett medborgarskap.

Revideringen innebär omkring 1 procent färre medborgarskapsbyten.
Giftermål
Giftermålen är inte könsuppdelad.
Modellen för att beräkna antalet äktenskap har reviderats under 2015.
Modelländringen medför att antalet giftermål är omkring 10 procent fler än tidigare.
Antalet giftermål för åren 2000 och framåt är beräknad enligt den nya modellen.
Från 2009 är enkönade giftermål tillåtna.
Skilsmässor
Skilsmässorna är inte könsuppdelad.
Modellen för att beräkna antalet skilsmässor har reviderats under 2015.
Modelländringen medför att antalet skilsmässor är omkring 5 procent fler än tidigare.
Antalet skilsmässor för åren 2000 och framåt är beräknad enligt den nya modellen.
Från 2009 är enkönade giftermål och därigenom enkönade skilsmässor tillåtna.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-20
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Folkmängd:
antal
Födda:
antal
Döda:
antal
Invandringar:
antal
Utvandringar:
antal
Medborgarskapsbyten:
antal
Giftermål:
antal
Skilsmässor:
antal
Referenstid
Folkmängd:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängd:
Stock
Födda:
Flöde
Döda:
Flöde
Invandringar:
Flöde
Utvandringar:
Flöde
Medborgarskapsbyten:
Flöde
Giftermål:
Flöde
Skilsmässor:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Folkmängd:
Nej
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Invandringar:
Nej
Utvandringar:
Nej
Medborgarskapsbyten:
Nej
Giftermål:
Nej
Skilsmässor:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd:
Nej
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Invandringar:
Nej
Utvandringar:
Nej
Medborgarskapsbyten:
Nej
Giftermål:
Nej
Skilsmässor:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000LV