Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Utländska medborgare efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 1973 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-03-22
Utländska medborgare:
antal
Utländska medborgare:
31 december respektive år
Utländska medborgare:
Stock
Utländska medborgare:
Nej
Utländska medborgare:
Nej
SCB
BE0101A0
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan0-4 år , 5-14 år , 15-24 år ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1973 , 1974 , 1975 ,

Valda 1 Totalt 50

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Personer med dubbelt medborgarskap, varav det ena är svenskt, inräknas inte. År 1968–1982 redovisas enligt regional indelning 1983-01-01. Justeringar för att spegla indelningen 1983-01-01 har gjorts med hjälp av församlingsindelning men inte på fastighetsnivå vilket gör att det kan finnas brister i statistiken. År 1983 och framåt redovisas enligt regional indelning den 1 januari efterföljande år.

region

Uppgifterna per den 31 december redovisas enligt regionala indelningen den 1 januari året efter med vissa undantag.

Län:
För åren 1973 – 1998 redovisas länen enligt länsindelningen den 1 januari 1999, med undantag för Heby kommun som redovisas i Uppsala län för alla år.

Kommuner:
För åren 1973 – 1991 redovisas kommunerna enligt kommunindelningen den 1 januari 1992.
1 januari 1992 bildades Gnesta och Trosa kommuner efter delning av Nyköpings kommun.
1 januari 1995 bildades Bollebygds kommun efter en delning av Borås kommun.
1 januari 1995 bildades Lekebergs kommun efter en delning av Örebro kommun.
1 januari 1999 bildades Nykvarns kommun efter en delning av Södertälje kommun.
1 januari 2003 bildades Knivsta kommun efter en delning av Uppsala kommun.

region

03 Uppsala län

Fr o m 2007-01-01 utökades Uppsala län med Heby kommun. I denna tabell ingår Heby i Uppsala län för alla år sedan 1973.

19 Västmanlands län

Fr o m 2007-01-01 utökades Uppsala län med Heby kommun. I denna tabell ingår Heby i Uppsala län för alla år sedan 1973.