Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Utländska medborgare i riket efter medborgarskapsland, ålder och kön. År 1973 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-03-22
Utländska medborgare:
antal
Utländska medborgare:
31 december respektive år
Utländska medborgare:
Stock
Utländska medborgare:
Nej
Utländska medborgare:
Nej
SCB
BE0101B2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1973 , 1974 , 1975 ,

Valda 1 Totalt 50

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Personer med dubbelt medborgarskap, varav det ena är svenskt, inräknas inte.

medborgarskapsland

Från och med 1999 redovisas endast länder om de existerar. Personer med medborgarskap i ett icke existerande land redovisas från och med detta år under okänt medborgarskapsland. Tidigare år redovisas senaste registrerade medborgarskap även om landet vid tidpunkten upphört att existera. Sommaren 2006 blev Serbien och Montenegro två separata länder i stället för ett som tidigare. Personer som tidigare var medborgare i Serbien och Montenegro och som inte har anmält nytt medborgarskapsland till Skatteverket redovisas under okänt medborgarskapsland. Detta förklarar den stora ökningen av personer med okänt medborgarskapsland.

medborgarskapsland

Kosovo: 2008-03-04 erkänns Kosovo självständigt från Serbien av Sverige.

medborgarskapsland

Palestina: 2014-10-30 erkände Sverige staten Palestina.

medborgarskapsland

Nordmakedonien

Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.