Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Utrikes födda efter födelseland och antal år sedan senaste invandring. År 2000 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-03-22
Utrikes födda:
antal
Utrikes födda:
31 december respektive år
Utrikes födda:
Stock
Utrikes födda:
Nej
Utrikes födda:
Nej
SCB
0000030A
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan0 år , 1 år , 2 år ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

födelseland

Kosovo: 2008-03-04 erkänns Kosovo självständigt från Serbien av Sverige.

födelseland

Uppgifter för födelseländer med färre än 100 personer totalt redovisas i ländergruppen 'Övriga födelseländer'. Folkmängden för samtliga födelseländer redovisas i denna tabell: 'Befolkning efter födelseland, ålder och kön.'

år sedan senaste invandring

Vistelsetid baseras på registrerat invandringsår. Vistelsetid 0 år avser att senaste invandringen till Sverige skedde under referensåret. Vistelsetid 1 år innebär att senaste invandringen skedde året före referensåret osv.

födelseland

Nordmakedonien

Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.